Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Suomen kielen oikoluku Fedora 11:ssä

Sunday, June 21st, 2009

This post is about Finnish language support on Fedora 11 and will be mostly in Finnish. See the first screenshot on how spell and grammar checking for Finnish works in OpenOffice.org with the openoffice.org-voikko extension by the Voikko project. This is to my knowledge the first time an open source grammar checker is available for Finnish and Fedora 11 is the first mainstream distribution to have the feature by default.

The second screenshot is the Finnish Mozvoikko spell checking extension for Firefox at work.

Fedora 11 julkaistiin 9.7.2009. Siihen ehti juuri mukaan uudet versiot Voikko-projektin kehittämistä paketeista. Tarkalleen versiot ovat suomi-malaga (pakettinimi malaga-suomi-voikko) 1.3, libvoikko 2.1, mozvoikko 0.9.7, joka vastaa käytännössä täysin versiota 1.0 sekä openoffice.org-voikko 3.1. Voikko-projektin julkaisutiedot voi lukea täältä. Sen lisäksi monelle suomalaisellekin käyttäjälle tärkeänä päivityksenä Fedora 11:ssä on OpenOffice.org 3.1.

OpenOffice.org-voikko 3.1:n merkittävin uusi ominaisuus on oletuksena toimiva kieliopin tarkistus. Alla toimintoa kuvaava ruutukaappaus. Punainen alleviivaus merkitsee kirjoitusvirhettä, sininen kielioppivirhettä.

Openoffice.org-voikon kieliopin tarkistus, the Finnish grammar checker in openoffice.org-voikko.

Openoffice.org-voikon kieliopin tarkistus, the Finnish grammar checker in openoffice.org-voikko

Suomen kielen kieliopin tarkistus on merkittävä ominaisuus avoimen lähdekoodin tekstinkäsittelyohjelmistoissa, minun tietääkseni tällaista ominaisuutta ei ole aiemmin ollut ollenkaan tarjolla. Fedora 11 on ensimmäinen ns. mainstream-jakelu, jossa kieliopin tarkistus on mukana.

Lisäksi mainittakoon, että Mozilla Firefoxin suomen kielen oikolukulisäosa Mozvoikko asennetaan nyt Fedora 11:ssä oletuksena sekä DVD:tä että LiveCD:tä käytettäessä, jos asennus tehdään suomen kielellä tai suomen kielen tuki on muuten valittuna asennettavista pakettiryhmistä.

Kuvankaappaus Mozvoikon toiminnasta Firefoxissa. Screenshot of Finnish spell checking on Firefox with Mozvoikko.

Kuvankaappaus Mozvoikon toiminnasta Firefoxissa. Screenshot of Finnish spell checking on Firefox with Mozvoikko.

Valitettavasti Thunderbirdiin ei vielä voida kunnolla paketoida Mozvoikkoa Fedoran mukana toimitettavaksi, koska minun saamieni tietojen mukaan Thunderbird 3 ei ole vielä XULRunner-sovellus. Mozvoikko kannattaa asentaa Thunderbirdiin toistaiseksi Mozillan omasta palvelusta, jonne sen on paketoinut Ville Pohjanheimo.

Lisäys: Muistuipa mieleeni vielä sekin, että Fedora 11 on ensimmäinen Fedora-versio pitkään aikaan, joka sisältää päivitetyt OpenOffice.org-suomennokset. Tämä siksi, että OpenOffice.orgin suomen käännösprojekti lähetti päivitetyt käännöksensä äskettäin myös niin sanottuun Sunin “viralliseen” lähdekoodiin. Välissä oli parin vuoden ajanjakso, jolloin vain “epävirallisia” lähdekoodeja päivitettiin ja tällöin Fedora ei saanut OpenOfficen käännöspäivityksiä ollenkaan.